สมัครเรียน

เอกสาร และประกาศที่เกี่ยวข้อง

ประกาศปีการศึกษา 2566

 • ประกาศ : ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการภาษาอังกฤษ (MEP) ปีการศึกษา 2566 [ เปิดไฟล์ ]

 • ประกาศ :

ประกาศปีการศึกษา 2565

 • ประกาศ : รายชื่อลำดับสำรอง ครั้งที่ 1 [ เปิดไฟล์ ]

 • ประกาศ : รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 [ เปิดไฟล์ ]

 • ประกาศ : การเข้าสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 [ เปิดไฟล์ ]

 • ประกาศ : รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้า และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 [ เปิดไฟล์ ]

 • ประกาศ : รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้า และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [ เปิดไฟล์ ]

 • ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการภาษาอังกฤษ MEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [ เปิดไฟล์ ]

 • ประกาศ : รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนทั่วไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [ เปิดไฟล์ ]

 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา) [ เปิดไฟล์ ]

 • รายชื่อนักเรียนประเภทโควตา เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 [ เปิดไฟล์ ]

 • ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนโครงการภาษาอังกฤษ (MEP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [ เปิดไฟล์ ]

 • ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมเพื่อเข้าเรียนโครงการภาษาอังกฤษ (MEP) ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [ เปิดไฟล์ ]

 • ประกาศ : การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 [ เปิดไฟล์ ]